எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

போற்றுதலுக்குரிய அறிவார்ந்த பண்பாளர், தமிழகத்தின் தலைமைச் செயலாளர் ,...

  போற்றுதலுக்குரிய அறிவார்ந்த பண்பாளர்,

தமிழகத்தின் தலைமைச் செயலாளர் ,

மாண்புமிகு முனைவர்
திரு இறையன்பு அவர்கள் சிந்தனையில் உதித்தது.

சிறந்த பேச்சாளரான இவர் தமிழ் இலக்கிய வரலாறுகளை கரைத்துக் குடித்தவர். அடக்கத்திற்கும் நேர்மைக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் மாமனிதர்.

அவரின் சிந்தனைகளை இங்கே பகிர்வதில் மகிழ்கிறேன்.

பழனி குமார்   

நாள் : 28-Jul-21, 6:56 am

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே