எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அவள் கால் தடம் பதிந்து பதிந்து பாதைகள் ஆனதே...

அவள் கால் தடம் பதிந்து பதிந்து  பாதைகள் ஆனதே                                                                                                 அந்த பாதைக்கு நான் முத்தமிட்டு முத்தமிட்டு  என் ஆயுள் தீர்ந்ததே                                                                     மீண்டும் ஒரு ஜென்மத்தில் சந்திக்கின்றேன்                                                                                                     பாதைக்கு முத்தமிட அல்ல அவள் பாதங்களுக்கு முத்தமிட 

பதிவு : Arun karpanaiyalan
நாள் : 29-Sep-22, 12:27 pm

மேலே