எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

( அவளின் சொத்து எனது மொழி.....! ) அவள்...

(   அவளின் சொத்து எனது மொழி.....!  )                                                                                                           அவள் உதட்டில் சிந்தும் சிரிப்பொலியும் ஒரு முத்தானதே                                                                               நான் கவி எழுத சேகரித்த அணைத்து மொழியும் அவளின் சொத்தானதே.........                   

பதிவு : Arun karpanaiyalan
நாள் : 29-Sep-22, 1:03 pm

மேலே