எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

காதல் பொய்கள் 🤔🤔🤔 இறந்த காலத்தில் கம்பர் எழுதிய...

காதல் பொய்கள் 🤔🤔🤔

இறந்த காலத்தில் கம்பர் எழுதிய கவிதைகளில் பொய்யில்லை!!!

வருங்காலத்தில் வரும் மனிதர்கள் எழுதும் கவிதைகளிலும் பொய் இருக்கப் போவதில்லை!!!

என்னவள் கூறும் பொய் வார்த்தைகளில்  ஒளிந்திருக்கும் கவிதையைப் போல💔❤‍🔥❤‍🩹

பதிவு : Mani Maran R
நாள் : 6-Oct-22, 1:59 pm

மேலே