எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

💞அவள் ஒரு பூ 💞💞. அதிகாலையில் அடர்ந்த பணிமூட்டம்...

         💞அவள் ஒரு பூ 💞💞.                                                                                   அதிகாலையில் அடர்ந்த பணிமூட்டம்                    கதிரவனின் வெப்பம் படாமலே உருகும் பனித்துளி                  அதில் உறைந்து போகும் பூவாய் நான் அவளை கண்டேன்       உச்சம் குளிர்ந்தது இருந்தும் உள்ளுக்குள் நடுக்கம் ஏனென்றால் அந்த பூவேடு உறைந்து போனது நானும் கூட அல்லவா 

பதிவு : Arun karpanaiyalan
நாள் : 8-Mar-23, 1:00 pm

மேலே