எண்ணம்

(Eluthu Ennam)


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

         💞அவள் ஒரு பூ 💞💞.                                                                                   அதிகாலையில் அடர்ந்த பணிமூட்டம்                    கதிரவனின் வெப்பம் படாமலே உருகும் பனித்துளி                  அதில் உறைந்து போகும் பூவாய் நான் அவளை கண்டேன்  (...)

மேலும்

அதிகாலையில்  பணி மழையில் நழைந்து.........                                          பூக்கின்ற பூக்கள் எல்லாம்           உன்னிடம் தான் சுவாசம் கொள்ள கற்பிக்கும்........                      ஏனென்றால்.......                                                     நீயும் ஒரு பூ (...)

மேலும்

பெண்ணே......!                                                    மலர்ந்தது ரோஜா மொட்டக இருந்தாலும்                      மனம் வீசுவது உன் மீது தான், காரணம் நீயும் ஒரு ரோஜா மொட்டு தான் 

மேலும்

வாழ்த்துங்கள் இல்லை என்றால் போற்றுங்கள் 06-Sep-2022 12:39 pm

மேலே