எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

ஒற்றைக்கால் குள்ளன் இவன், கைகளோ இவனுக்கு எட்டு, உடம்பின்...

ஒற்றைக்கால் குள்ளன் இவன், கைகளோ இவனுக்கு எட்டு, உடம்பின் நிறமோ அட்டைக் கறுப்பி – இவன் யார்?

பதிவு : விடுகதைகள்
நாள் : 21-Jul-14, 4:05 pm

மேலே