மாதவியின் மனம்

(Tamil Nool / Book Vimarsanam)

மாதவியின் மனம்

மாதவியின் மனம் விமர்சனம். Tamil Books Review
சாண்டில்யன் அவர்களால் எழுதப்பட்ட வரலாற்று நூல், மாதவியின் மனம்.

விஷ்ணுகோபன் என்ற பல்லவ மன்னன் தனது வீரத்தாலும், அறிவு நுட்பத்தாலும், தனது ராஜ்யமான காஞ்சியின் மீது சமுத்திரகுப்தர் படையெடுத்து வரும் போது தனது ராஜ்யத்தை எவ்வாறு காப்பாற்றுகிறான்? என்பதையும், வாலிப மாணவனாக மாதவியை காதலிக்கிறான்,அக்காதல் கைகூடியதா? என்பதையும் விறுவிறுப்பாக இந்நூலில் படிக்கலாம்.

சேர்த்தவர் : விமர்சனம்
நாள் : 19-Jun-14, 3:48 pm

மாதவியின் மனம் தமிழ் நூல் Vimarsanam (Tamil Books Review) at Eluthu.com


மேலே