கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

ஆருஷி தல்வார் கொலை வழக்கில் அவளது பெற்றோருக்கு ஆயுள் தண்டனை


ஆருஷி தல்வார் கொலை வழக்கில் அவளது பெற்றோருக்கு ஆயுள் தண்டனை.


vickramhx 26-Nov-2013 இறுதி நாள் : 03-Dec-2013
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

இது சந்தேகத்தின் அடிப்படையிலான தண்டனை தீர்ப்பு விவாதத்திற்குரியது

5 votes 63%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

3 votes 38%

இது சரியான தண்டனையே

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

இது சந்தேகத்தின் அடிப்படையிலான தண்டனை தீர்ப்பு விவாதத்திற்குரியது

4 votes 31%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

8 votes 62%

இது சரியான தண்டனையே

1 votes 8%


மேலே