கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தமிழகத்தின் மிகச்சிறந்த விஞ்ஞானி யார்?


தமிழகத்தின் மிகச்சிறந்த விஞ்ஞானி யார்?


vickramhx 16-Jun-2014 இறுதி நாள் : 23-Jun-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சி வி ராமன்

3 votes 17%

இராமானுஜன்

2 votes 11%

சுப்பிரமணியன் சந்திரசேகர்

1 votes 6%

வெங்கட்ராமன் ராமகிருஷ்ணன்

0 votes 0%

ஜி என் ராமச்சந்திரன்

0 votes 0%

அப்துல் கலாம்

11 votes 61%

மிருதுபாஷினி கோவிந்தராஜன்

0 votes 0%

எஸ் ராமச்சந்திரன்

0 votes 0%

எஸ் ஆர் ரங்கநாதன்

0 votes 0%

முஹமது ரேலா

0 votes 0%

வித்யநாதசாமி சந்தானம்

0 votes 0%

சிவதாணு பிள்ளை

1 votes 6%

சிவகுமார் வீராசாமி

0 votes 0%

எம் எஸ் சுவாமிநாதன்

0 votes 0%

மற்றவர்கள்

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

சி வி ராமன்

9 votes 29%

இராமானுஜன்

4 votes 13%

சுப்பிரமணியன் சந்திரசேகர்

1 votes 3%

வெங்கட்ராமன் ராமகிருஷ்ணன்

0 votes 0%

ஜி என் ராமச்சந்திரன்

0 votes 0%

அப்துல் கலாம்

13 votes 42%

மிருதுபாஷினி கோவிந்தராஜன்

0 votes 0%

எஸ் ராமச்சந்திரன்

0 votes 0%

எஸ் ஆர் ரங்கநாதன்

0 votes 0%

முஹமது ரேலா

0 votes 0%

வித்யநாதசாமி சந்தானம்

0 votes 0%

சிவதாணு பிள்ளை

1 votes 3%

சிவகுமார் வீராசாமி

0 votes 0%

எம் எஸ் சுவாமிநாதன்

1 votes 3%

மற்றவர்கள்

2 votes 6%


மேலே