கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இந்திய தொலைக்காட்சித் தொடர்களால் நமக்கு என்ன பயன்?

இந்திய தொலைக்காட்சித் தொடர்களால் நமக்கு என்ன பயன்? - உங்கள் கருத்து என்ன? | எழுத்து.காம்

இந்திய தொலைக்காட்சித் தொடர்களால் நமக்கு என்ன பயன்?


vaishu 02-Jul-2014 இறுதி நாள் : 15-Jul-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

கால விரயம்

1 votes 8%

ஒரு பயனும் இல்லை

1 votes 8%

வெறும் பொழுதுபோக்கு

1 votes 8%

கலாச்சார சீரழிவு

5 votes 42%

பயன்களும் இருக்கின்றன

4 votes 33%

வாசகர் தேர்வு

கால விரயம்

4 votes 14%

ஒரு பயனும் இல்லை

4 votes 14%

வெறும் பொழுதுபோக்கு

5 votes 17%

கலாச்சார சீரழிவு

9 votes 31%

பயன்களும் இருக்கின்றன

7 votes 24%


மேலே