கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இந்த வருடம் நீங்கள் அதிக ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் தமிழ் திரைப்படம் எது?

இந்த வருடம் நீங்கள் அதிக ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் தமிழ் திரைப்படம் எது? - உங்கள் கருத்து என்ன? | எழுத்து.காம்

இந்த வருடம் நீங்கள் அதிக ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் தமிழ் திரைப்படம் எது?


satheesh ravichandran 17-Jul-2014 இறுதி நாள் : 30-Jul-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

லிங்கா

1 votes 7%

உத்தமவில்லன்

1 votes 7%

விஸ்வரூபம் 2

4 votes 29%

கத்தி

1 votes 7%

அஜித் 55

2 votes 14%

1 votes 7%

அஞ்சான்

2 votes 14%

மெட்ராஸ்

2 votes 14%

வேறு

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

லிங்கா

2 votes 7%

உத்தமவில்லன்

2 votes 7%

விஸ்வரூபம் 2

3 votes 11%

கத்தி

11 votes 41%

அஜித் 55

6 votes 22%

0 votes 0%

அஞ்சான்

2 votes 7%

மெட்ராஸ்

0 votes 0%

வேறு

1 votes 4%


மேலே