கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தமிழகத்தில் இலஞ்சம் மற்றும் ஊழலுக்கு முக்கிய காரணம் யார்?


தமிழகத்தில் இலஞ்சம் மற்றும் ஊழலுக்கு முக்கிய காரணம் யார்?


Geeths 05-May-2016 இறுதி நாள் : 10-May-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

அரசியல்வாதிகள்

1 votes 14%

அதிகாரிகள்

1 votes 14%

பொதுமக்கள்

5 votes 71%

பிற

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

அரசியல்வாதிகள்

8 votes 29%

அதிகாரிகள்

8 votes 29%

பொதுமக்கள்

12 votes 43%

பிற

0 votes 0%


மேலே