கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் இந்தியா பின்தங்கி உள்ளதற்கு காரணம்?


ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் இந்தியா பின்தங்கி உள்ளதற்கு காரணம்?


Geeths 17-Aug-2016 இறுதி நாள் : 21-Aug-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

விளையாட்டுத் துறை ஊழல்கள்

12 votes 48%

விளையாட்டை ஊக்குவிக்காத பெற்றோர்கள்

9 votes 36%

திறமைகளை ஊக்குவிக்காத பள்ளிகள்

4 votes 16%

வாசகர் தேர்வு

விளையாட்டுத் துறை ஊழல்கள்

98 votes 57%

விளையாட்டை ஊக்குவிக்காத பெற்றோர்கள்

35 votes 20%

திறமைகளை ஊக்குவிக்காத பள்ளிகள்

40 votes 23%


மேலே