கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

ரியோ ஒலிம்பிக்கில் கலந்துகொண்ட விளையாட்டு வீரர்கள் இந்திய ஒலிம்பிக் கமிட்டி மீது அளித்து வரும் புகார்கள் எதை உணர்த்துகிறது?


ரியோ ஒலிம்பிக்கில் கலந்துகொண்ட விளையாட்டு வீரர்கள் இந்திய ஒலிம்பிக் கமிட்டி மீது அளித்து வரும் புகார்கள் எதை உணர்த்துகிறது?


Geeths 23-Aug-2016 இறுதி நாள் : 28-Aug-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

கமிட்டியின் நிர்வாக சீர்கேடு

12 votes 86%

வீரர்களின் திறமை குறைபாடு

1 votes 7%

விசாரணைக்கு உட்படுத்தலாம்

1 votes 7%

வாசகர் தேர்வு

கமிட்டியின் நிர்வாக சீர்கேடு

51 votes 78%

வீரர்களின் திறமை குறைபாடு

3 votes 5%

விசாரணைக்கு உட்படுத்தலாம்

11 votes 17%


மேலே