கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

காவிரி பிரச்சினை வாக்குவங்கி அரசியலா?


காவிரி பிரச்சினை : வாக்குவங்கி அரசியலா?


Geeths 12-Sep-2016 இறுதி நாள் : 16-Sep-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

7 votes 50%

இல்லை

3 votes 21%

இருக்கலாம்

4 votes 29%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

49 votes 64%

இல்லை

12 votes 16%

இருக்கலாம்

16 votes 21%


மேலே