கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

திரையரங்குகளில் கட்டாயம் தேசிய கீதம் இசைக்கவேண்டும் என்ற உச்சநீதி மன்றத்தின் தீர்ப்பு எத்தகையது?


திரையரங்குகளில் கட்டாயம் தேசிய கீதம் இசைக்கவேண்டும் என்ற உச்சநீதி மன்றத்தின் தீர்ப்பு எத்தகையது?


Geeths 30-Nov-2016 இறுதி நாள் : 05-Dec-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

வரவேற்கத்தக்கது

16 votes 55%

பிற்போக்குத்தனமானது

5 votes 17%

நாட்டில் நிலவும் பிரச்னைகளை திசைதிருப்பும் முயற்சி

8 votes 28%

வாசகர் தேர்வு

வரவேற்கத்தக்கது

178 votes 61%

பிற்போக்குத்தனமானது

48 votes 16%

நாட்டில் நிலவும் பிரச்னைகளை திசைதிருப்பும் முயற்சி

66 votes 23%


மேலே