கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தமிழ்நாட்டில் இவர்களில் யார் அரசை விரும்புகிறீர்கள்?


தமிழ்நாட்டில் இவர்களில் யார் அரசை விரும்புகிறீர்கள்?


raghul kalaiyarasan 18-Feb-2017 இறுதி நாள் : 24-Feb-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஓபன்னீர்செல்வம்

6 votes 32%

எடப்பாடி பழனிச்சாமி

0 votes 0%

யாரும் இல்லை

8 votes 42%

MK ஸ்டாலின்

5 votes 26%

வாசகர் தேர்வு

ஓபன்னீர்செல்வம்

71 votes 49%

எடப்பாடி பழனிச்சாமி

3 votes 2%

யாரும் இல்லை

50 votes 34%

MK ஸ்டாலின்

22 votes 15%


மேலே