கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தமிழ் தேசியம் - தமிழ் நாடு தனி நாடு கோருவது ஏற்புடையதா? தேவையற்றதா ?

தமிழ் தேசியம் - தமிழ் நாடு தனி நாடு கோருவது ஏற்புடையதா? தேவையற்றதா ? - உங்கள் கருத்து என்ன? | எழுத்து.காம்

தமிழ் தேசியம் பேசும் சில கட்சிகள் தமிழ் நாடு தனி நாடு கோருவது ஏற்புடையதா? தேவையற்றதா ?


NavaKavinghan5930bc469673a 02-Jun-2017 இறுதி நாள் : 07-Jun-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஏற்புடையது

13 votes 28%

ஏற்கத்தக்கதல்ல

33 votes 72%

வாசகர் தேர்வு

ஏற்புடையது

240 votes 58%

ஏற்கத்தக்கதல்ல

173 votes 42%


மேலே