கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

கர்நாடகாவில் விவசாய கடன் தள்ளுபடி செய்த அரசு பற்றிய உங்கள் கருத்து?


கர்நாடகாவில் விவசாய கடன் தள்ளுபடி செய்த அரசு பற்றிய உங்கள் கருத்து?


Geeths 22-Jun-2017 இறுதி நாள் : 28-Jun-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

பாராட்ட வேண்டிய ஒன்று

2 votes 29%

தமிழக அரசும் இந்த முடிவை எடுக்கவேண்டும்

5 votes 71%

கடன் தள்ளுபடி தீர்வாகாது

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

பாராட்ட வேண்டிய ஒன்று

18 votes 25%

தமிழக அரசும் இந்த முடிவை எடுக்கவேண்டும்

30 votes 41%

கடன் தள்ளுபடி தீர்வாகாது

25 votes 34%


மேலே