கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

மடிக்கணினியில் அதிக நேரம் வேலை செய்வது சரியா, தவறா?


1 . சரி
2 . தவறு


SATHYA59d9d48283a8b 24-May-2018 இறுதி நாள் : 26-May-2018
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சரி

0 votes 0%

தவறு

5 votes 100%

வாசகர் தேர்வு

சரி

3 votes 12%

தவறு

22 votes 88%


பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே