தொலைக்காட்சி கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


சரி

8%

தவறு

54%

சில நேரங்களில் சரி

38%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

கால விரயம்

8%

ஒரு பயனும் இல்லை

8%

வெறும் பொழுதுபோக்கு

8%

கலாச்சார சீரழிவு

42%

பயன்களும் இருக்கின்றன

33%

உங்கள் கருத்து

சூப்பர் சிங்கர் விஜய் டிவி

9%

நீயா நானா விஜய் டிவி

42%

ஆபீஸ் விஜய் டிவி

11%

நேர்பட பேசு புதிய தலைமுறை

9%

அது இது எது விஜய் டிவி

2%

கல்யாண மாலை சன் டிவி

0%

தமிழ் பேச்சு எங்கள் மூச்சு விஜய் டிவி

7%

மெய்பொருள் காண்பது அறிவு தந்தி டிவி

2%

மக்கள் முன்னால் தந்தி டிவி

0%

சூப்பர் குடும்பம் சன் டிவி

2%

மற்ற நாடகங்கள்

2%

மற்ற நகைச்சுவை நிகழ்ச்சிகள்

13%

மற்றவை

2%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

தொலைக்காட்சி கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of தொலைக்காட்சி polls.


மேலே