தீபாவளி கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


புத்தாடை

6%

பலகாரங்கள்

6%

விடுமுறை

0%

பட்டாசு

12%

விருந்தினர் வருகை

29%

புது படங்கள்

0%

இவை அனைத்தும்

47%

உங்கள் கருத்து

1000-3000 ரூபாய்

0%

3000-5000 ரூபாய்

0%

5000-7000 ரூபாய்

0%

7000-10000 ரூபாய்

0%

10000ரூபாய்க்கும் மேல்

0%

உங்கள் கருத்து

அரசு தன் இலக்கை எட்டும்

36%

குடிமக்களை உயர்த்த அரசு இன்னும் முயற்சி எடுக்க வேண்டும்

24%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

40%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

தீபாவளி கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of தீபாவளி polls.


மேலே