கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தீபாவளி அன்று பட்டாசு வெடிக்க தடை விதிக்கவேண்டுமா?


தீபாவளி அன்று பட்டாசு வெடிக்க தடை விதிக்கவேண்டுமா?


Geeths 28-Oct-2015 இறுதி நாள் : 31-Oct-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

4 votes 31%

இல்லை

7 votes 54%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

2 votes 15%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

33 votes 40%

இல்லை

31 votes 37%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

19 votes 23%


மேலே