மதம் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


ஆம்

43%

இல்லை

43%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

14%

உங்கள் கருத்து

மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது

50%

தாக்குதல் சரியே

0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

50%

உங்கள் கருத்து

சில உயிர்கள் காப்பாத்தப் படுவதால் வரவேற்கத்தக்கது

70%

ஒரு சார்பு மதத்தவர் கொள்கையை மற்ற சாரார்களிடம் திணிப்பதுபோல் உள்ளது

30%

கருத்து கூற விருப்பமில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

ஆளுங்கட்சியின் ஆட்சி ஒரு மதத்தை சார்ந்துள்ளதால்

0%

மக்கள் இதெயெல்லாம் ஒரு பெரிதாக பொருட்படுத்துவதில்லை

67%

அதிகாரிகள் உயர்ந்தசாதியைபார்ப்பனர்களாக சார்ந்தவர்களாக இருப்பதால்

33%

மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு இல்லை

0%

உங்கள் கருத்து

வரவேற்க்கத்தக்க விஷயம்

13%

எதிர்க்கிறேன் இது இந்திய இறையாண்மையை முறித்துவிடும்

75%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

13%

உங்கள் கருத்து

அவர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டாடுவது மிகச் சிறந்தது

69%

வாழ்த்துக்கள் கூறுவதே போதுமானது

31%

அதைப் பற்றி யோசிக்கத் தேவையில்லை

0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

பொறுப்பற்றது

29%

மோதலைத் தூண்டுவது

43%

கோபத்தின் வெளிப்பாடு

29%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

தடை விதிக்கலாம்

81%

தடை விதிக்கக்கூடாது

8%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

11%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

மதம் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of மதம் polls.


மேலே