புகார் அளிக்க லாகின் செய்ய வேண்டும்


வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்களின் வாழ்கை கஷ்டங்கள் போட்டி குறித்த புகார் அல்லது கருத்துக்களை (Complaint / Comments on Competitions) சமர்ப்பிக்கவும்.

புதிதாக இணைந்தவர்

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே