பறந்து வந்த கிளியே

பறந்து வந்த கிளியே!
திறந்த என் மனக்கூடு புகுவாய்!
பறந்து வந்த கிளியே?

பிறந்த பெண்கள் பல கோடி -- உன்போல்
பெண்ணொருத்தி தேடி -- நான்
இறந்துபோகுமுன் னாடி -- மில
எழில் சுமந்தபடி என்னை நாடிப்
பறந்து வந்த கிளியே!

பெற்றெடுத்த ஒரு பொன்னை -- மண்மேல்
பிரிந்த தென்ன அன்னை!
கற்றுணர்ந்த என்னை -- நீ
கண்டதில்லை எனினும் என் முன்னே
பறந்து வந்த கிளியே!

இலங்கைதனில்இருந் தாயா? -- அவர்செய்
இழிவு கண்டு நைந் தாயா? -- நீ
கலங்கி இங்குவந் தாயா? -- என்
கைகள் உன்னைக் காவாத தீயா?
பறந்து வந்த கிளியே!

உள்ள குறைகள் நான் தீர்ப்பேன் -- தமிழ்
உலகை மீட்டுக் காப்பேன்.
தெள்ளு தமிழர் எங்கிருந்தாலும் -- அவர்க்குத்
தீமை செய்வாரை ஒருகை பார்ப்பேன்.
பறந்து வந்த கிளியே!


கவிஞர் : பாரதிதாசன்(4-Jan-12, 6:39 pm)
பார்வை : 35


மேலே