பேருந்து நிறுத்தம் 9

அவளுக்கு விடுமுறை
என்றவுடன்....
விடுமுறை இல்லாமல்
தவிக்கிறது
பேருந்து நிறுத்தம்....

எழுதியவர் : karthik gayu (27-Sep-13, 2:49 pm)
பார்வை : 66

மேலே