மே 18

மிருக வதைக்கு எதிராக
சத்தியாக்கிரகம்
மனிதப் படுகொலைக்கு
வெற்றிக் கொண்டாட்டம்
சிங்கள பவுத்த தர்மம்.

எழுதியவர் : vanthiyaththevan (27-Feb-14, 1:01 pm)
பார்வை : 182

மேலே