உதிரிப் பூக்கள்

"நாளைக்காய்

இன்றை

இழக்க

நாங்கள்

தாயாரில்லை."


பூக்கடை

சந்திலிருந்து

உதிரிப் பூக்கள்!!!

எழுதியவர் : சர்நா (23-Apr-14, 6:24 pm)
சேர்த்தது : சர் நா
Tanglish : uthirip pookal
பார்வை : 70

மேலே