வேலை இல்லா பட்டதாரி

பாஸை புரியவில்லை
பேச தெரியவில்லை
அதனால் கிடைக்கல வேலை.

எழுதியவர் : நா ராஜராஜன் (4-Aug-14, 7:20 pm)
சேர்த்தது : நா விஜயபாரதி
பார்வை : 227

மேலே