வெற்றி தோல்விகள்

நீ எதாவது உன் பாதங்களை

முன் நோக்கி முன்னேற்றப்

பாதையில் வை !

இல்லை என்றால் உன் பாதங்களை

பின் நோக்கி பாதுக்காப்பு

வலையில் வை !

ஏன் என்றால் ?

வெற்றி தோல்வி உங்கள்

சிந்தனைகளை நம்பித்தான் இருக்கும் !

''மதி இழந்தால் தோல்விகள் நிச்சயம்

உறுதி என்றால் வெற்றிகள் நிச்சயம்'' .

எழுதியவர் : கவிஞர் வேதா (29-Sep-14, 1:21 pm)
பார்வை : 85

மேலே