ஒரு பார்வை நீ பார்ப்பாயா

உன் பார்வை ஒன்று என்
மேலே விழாதா ?
உயிர் ஏங்கி துடிக்கிறதே

ஒரு பார்வை பாரு
அது போதும் எனக்கு
மறு நொடியே உயிர்
துறப்பேன்

என் உயிர் போனாலும்
துயரில்லை அன்பே
ஒரு பார்வை நீ பார்ப்பாயா ?

என் நிகழ்க்காலமும்
எதிர்க்காலமும் உன்
பார்வைக்காய் ஏங்குதே
உன் பார்வை எனக்கு
கிடைக்காதா ?

என் பார்வை உன்னை
பார்க்கிறதே
உன் பார்வை என்னைப்
பார்க்காதா ?

ஒரு பார்வை நீ பாரு
அதில் கோபம் இருந்தால்
கரைந்து போகிறேன்
அதில் குளிர்மை இருந்தால்
உறைந்து போகிறேன்

ஒரு பார்வை நீ பார்ப்பாயா ?
அன்பே பார்ப்பாயா ?

எழுதியவர் : fasrina (20-Oct-14, 11:50 am)
சேர்த்தது : fasrina
பார்வை : 56

மேலே