சென்னையில் ஒரு மழைக்காலம்

விடுமுறை நாளில் வந்திருந்தால்
வரவேற்றிருப்பேன்
இன்று நேரத்தில் அலுவலகம் செல்ல வேண்டும்

எழுதியவர் : ராஜேஷ் (25-Oct-14, 3:39 pm)
பார்வை : 193

மேலே