+++ பூக்களின் தேவதையே +++

உனக்காக சில பூக்களை
வாங்களாம் என்றுதான் போனேன்..
உன் அன்பிற்கு சில பூக்கள்
எப்படி ஒப்பாகும்?
வாங்கிவந்துவிட்டேன் பூக்கூடையையே!..

எழுதியவர் : சீர்காழி சபாபதி (27-Oct-14, 7:18 pm)
பார்வை : 152

மேலே