+பாவாடை தாவணி+

பாவாடை தாவணி
பார்த்த மாதம் ஆவணி

அழகான காதணி
அழகிழும் அழகாய் காலணி

பார்வைக்கு பூரணி
காதலில் விழக் காரணி

கவிதையூரும் ஊருணி
உடுத்தும் உடுப்பில் சாரணி

பார்வையிலோர் மின்அயனி
அவளது தடத்தில் நானோர்பயணி

இதயத்திலில்லையோ தமனி
எப்போதாவது என்னையும் கவனி

எழுதியவர் : அ வேளாங்கண்ணி (4-Nov-14, 1:33 pm)
பார்வை : 580

மேலே