மரணம்

காற்றுக் கூட போக இடம் விடாமல்
நெருங்கி இருந்தோம் நாம் நம் அன்பால் .

ஆனால் நம்மை பிரித்தது
இன்று மரணம் என்ற ஒன்று .

-புவனா சக்தி

எழுதியவர் : புவனா சக்தி (8-Nov-14, 3:50 pm)
சேர்த்தது : புவனாசக்தி
Tanglish : maranam
பார்வை : 83

மேலே