நாளைய சமுதாயம்

உருக்காலைகளில்
உருகி-மறு வடிவம்
பெற்று .

இரவெனும்
பகலெனும் பாராமல்
பயணியர்களை சுமந்து
பயணிக்கும் -தேச
பறவையானேன் .

சமூக!
சாக்கேடால்- வேறுபட்டு
சீர்கெட்டு -பிளவுபட்டு
நசுக்கப்பட்ட உயிர்களுக்கு -உயி ர்காக்கும்
தோழனானேன் .

பிரிவினைமின்மையால் !
ஓலமிடும் சமுகத்தை -பிரிவில்லா பரிவுடன்
ஒன்றிணைக்கும் -சமூக
சேவகனானேன்.

ஆனேன்!
ஆனேன்

பீனிக்ஸ் !
பறவைபோல் -உருக்குலைந்து
தீக்கீரையானேன் .

சமுதாயமே !
சமுதாயமே-இக்கொடியநோ யிலிருந்து
விடுபடு.

இல்லையெல் !

நாளைய !
சமுதாயத்திற்கு
வழிவிடு.

சாதி
மத
மொழி
இன வேறுபாடுகளைந்து -ஒன்றுப்பட்டு
உலகை வெல்லட்டும் .

நட்புடன்
பால.செந்திகுமார்
veltech hightech engg college
ஆவடி,சென்னை-62

எழுதியவர் : (11-Nov-14, 8:35 am)
பார்வை : 71

மேலே