சுவர்கள்

சுவர்கள்
சித்திரங்கள்
எழுதப்படவே
காத்திருந்தன ...
கிறுக்கல்கள்தான்
மிஞ்சின ..
பெண் பார்க்கும்
படலங்களுக்குப் பின்!

எழுதியவர் : கருணா (24-Nov-14, 10:01 pm)
Tanglish : suvargal
பார்வை : 241

மேலே