ஊடல்

சத்தம் இல்லாமல்
ஒரு யுத்தம் ...
காதலில் ஊடல்..!

எழுதியவர் : உடுமலை சே.ரா .முஹமது (17-Feb-15, 11:47 pm)
Tanglish : oodal
பார்வை : 183

மேலே