மொழிப்பெயர்பாளன்

நான் கவிஞன் அல்ல
உன் அழகாய் வர்ணிப்பதற்கு

நான் இசை ஞானி அல்ல
உன்னை மீட்டுவதற்கு

உன் விழி பேசும் மொழிகளை
மொழிப்பெயர்க்கும்
மொழிப்பெயர்பாளன்.....................


என்றும் ப்ரியமுடன்
பிரியா ஜோஸ்

எழுதியவர் : (21-May-15, 3:33 pm)
சேர்த்தது : ப்ரியஜோஸ்
பார்வை : 50

மேலே