ரசிப்போம் தமிழை

       நம்ம மொழி செம்மொழி


அம்மா.... மூன்றெழுத்து
அப்பா......மூன்றெழுத்து
தாத்தா.....  "......."
பாட்டி.....    "........"
தம்பி......    .."....."....
தங்கை......   "....."
மகன்......      "......."
மகள்.......    "......."
காதலி.....    "......"
அக்கா ....    "......"
மனைவி....."....."

இவையனைத்தும் அடங்கிய ' உறவு' மூன்றெழுத்து...

உறவில் மேம்படும் 'பாசம்' மூன்றெழுத்து...

பாசத்தினால் விளையும் ' அன்பு' 
மூன்றெழுத்து....

அன்பின் மிகுதியால் 'காதல்' 'வெற்றி' 'தோல்வி' மூன்றெழுத்து...

காதல் தரும் வலியால் வரும் 'வேதனை'

இதன் உச்சத்தில் வரும் ' சாதல்' 'உயிர்' மூன்றெழுத்து....

இது நான் எழுதிய 'கவிதை 'என்றால் அதுவும் மூன்றெழுத்து...

அந்த கவிதைக்கு கருத்து நீங்கள்  'அருமை ' என இடுவதால் அதுவும் மூன்றெழுத்து...

அதற்கு பதில் 'மொக்கை' என கருத்திட்டால் அதுவும் மூன்றெழுத்து..

அதற்கு நாங்கள் 'கவலை' பட்டால் அதுவும் மூன்றெழுத்து....

இத்தனையையும் ' நட்பு' என்ற மூன்றெழுத்தில் இணைந்து,

அனைவருக்கும் 'நன்றி' என்று நாங்கள் பதிலாக இடுவதும் மூன்றெழுத்து....

இவையனைத்தும் அடங்கிய 'தமிழ்' 
'வாழ்க' என வாழ்த்தி' விடை' பெறுவதும்

நம் செம்மொழி 'தமிழே'

எழுதியவர் : (4-Jul-15, 7:36 pm)
Tanglish : rasippom thamizhai
பார்வை : 542
மேலே