இந்தியன் ஆக உறங்குகிறான் இங்கு

இஸ்லாமியனாக பிறந்த ஒருவன்
இந்தியன் ஆக
உறங்குகிறான் இங்கு!

எழுதியவர் : Narmatha (30-Jul-15, 12:37 pm)
பார்வை : 69

மேலே