5ஆம் தொகுப்பும் விருதளிப்பும் அவசரம்அவசியம்

: கீழ் குறிப்பிட்டோரின் முகவரியும்...
5ஆம் தொகுப்பும் விருதளிப்பும் அவசரம்....அவசியம்:
கீழ் குறிப்பிட்டோரின் முகவரியும் புகைப்படமும் விரைவாய் தேவை. அவர்களை அறிந்தோர் உதவ வேண்டுகிறேன்

27.9.15க்குள் அனுப்ப விழைகிறேன். அல்லாவிடின் படைப்பு கீழ் உள்ள பெயரில் மட்டும் நூலில் வரும் . நூல் அளிக்க இயலாது.

அனுசரண்
(மொழிபெயர்ப்பு )
நாதன்மாறா
(மரபு ),
விவேக்5ஆம் தொகுப்பின் படைப்பாளிகள்

அருள்மதி
கொங்குதும்பி
அனுசரண்
வெ.கண்ணன்
விவேக் பாரதி
தனராஜ்
நுஸ்கி
மின்கவி
புதல்வன்
செந்தேள்
அமிர்தா
நிஷா மன்சூர்
தீபக் பாஸ்கர்
ஒருவன்
கவிதைக்காரி சுபா

எழுதியவர் : அகன் (19-Aug-15, 2:22 pm)
சேர்த்தது : agan
பார்வை : 91

மேலே