நிலவே நீ

இரவின் நெற்றிப் பொட்டு நீ
ஒளிரும் பொன் விளக்கும் நீ
இரவின் மடியில் மலரும் நீ
குளிரும் இரவில் வெளிச்சம் நீ
வட்ட முகத்தின் அழகும் நீ
வளரும் வடிவின் முழுமை நீ
நிலவே தினமும் வந்திடுவாய்
வானை அழகு செய்திடுவாய்..!

எழுதியவர் : (8-Oct-15, 8:55 pm)
Tanglish : nilave nee
பார்வை : 72

மேலே