பரவாயில்லை

துப்பாக்கி சத்தங்களுக்கு மத்தியில் காதல் வருமெனில்,
நெற்றியில் இரண்டு தோட்டாக்கைள வாங்கிக்கொள்ளலாம் பரவாயில்லை...!!! ❤

எழுதியவர் : ஜெய்ஸி (9-Oct-15, 12:15 pm)
பார்வை : 88

மேலே