தங்கை

தங்கை

யாருக்கும் கிடைக்காத வரம்!!

உனக்குக் கிடைத்தது ...

- தங்கை -

அதை நீ

சாபமாய்க் கருதுகிறயாய்?

மறு வரம் கிடைக்காது உனக்கு

எழுதியவர் : vviji (24-Feb-16, 3:40 pm)
Tanglish : thangai
பார்வை : 77

மேலே