பொய்யாக - வேலு

பொய்யாக
புன்னைகைக்காதே
மெய்யாக முறைத்து விடு

எழுதியவர் : வேலு (6-Apr-16, 8:49 am)
சேர்த்தது : வேலு
பார்வை : 211

மேலே