வேறு நிலாக்கள் 39 - ஈஸ்வரன் ராஜாமணி

விருந்துண்ணிகள்
(எப்பொ மாமா ட்ரீட்டு ?
*************************************
யாதொரு வெற்றிப்பிரஸ்தாபமிடும்
அஸ்தமனப்பொழுதிலும்
அஸ்திவாரம் பற்றும்
இலவச இணைப்புகளாக ஒட்டிக்கொள்கிறது
எவரென்றேயறியாத விருந்துண்ணிகள்.

அடையாள அட்டை கழுத்தோடு
ஐந்து நட்சத்திரத்திலும்
அன்றாடம் காய்ச்சியோடு
அரசுக்கடையிலும்
பொதுக்குழுவிடும் விருந்துண்ணிகள்
அடுத்த கொழுதொடையை
நிர்ணயித்தே நிறைக்கின்றன
அன்றைய உறிஞ்சுதல்களை.

தாகம் தீர்ந்த
விருந்துண்ணிகளின்
விரய பரோபகாரத்தில்
தலைப்பாகட்டித் தெருநாய்களுக்கு
கொண்டாட்டமாம்.
தெருநாய்களின் புஷ்டிகண்டு
தலைப்பாகட்டித் தலைவருக்கும்
கொண்டாட்டமாம்.

பயணிகள் கவனத்திற்கு,
ஒருவழிச்சாலையில்
இருநூறில் விரைவது
எழுநூறைத்தாண்டிய
விருந்துண்ணிகளாய் இருக்கக்கூடும்.
எமலோகப்பயணம் செல்வது
நீங்களாகவும் இருக்கக்கூடும்.

வெண்ணெய்ரொட்டிக் குடில்களிலும்
சிகப்புத் தாத்தா கடைகளிலும்
எப்போதும் வீற்றிருக்கின்ற
மெல்லின விருந்துண்ணிகளின்
ஜனனதினக் கொண்டாட்டங்களில்
மதுரை முனியாண்டி
மரணதினம் அனுஷ்டிக்கிறார்.

பெரியகாந்திக்கு குழம்பி வாங்கும்
விருந்துண்ணிகள் பெரும்பாலும்
சதை தின்ற பசியினால்
சூம்பிய கைகள் கொண்டு
ஒட்டிய வயிறு தடவும்
நடைபாதை பிஞ்சுகளை,
கண்டும் காணாதோர்களே.

பள்ளிப்பழக்கமாகிவிட்ட
விருந்துக்கலாசாரத்தை
நாகரீக மாற்றமென
உண்ணிகள் விடையளிக்க,
ஜகங்கள் தீர்ந்த பாரதி
பிரபஞ்ச மூலைகளை
துழாவிக்கொண்டிருப்பதாய் கேள்வி.

எழுதியவர் : ஈஸ்வரன் ராஜாமணி (12-Apr-16, 1:36 am)
பார்வை : 107

மேலே