அவள் மலர்களின் ஜாதி

உனக்கும் எனக்கும்
பிரச்சனை என்றால்
எதற்காக மலர்களை
மூட்டி விடுகிறாய்...

புன்னகைக்க வேண்டிய
மலர்கள் எனைப் பார்த்து
புறுபுறுக்கின்றன...
***

- முஹம்மது பர்ஸான்.

எழுதியவர் : முஹம்மது பர்ஸான் (14-Jun-16, 1:53 pm)
பார்வை : 144

மேலே